Bardølasalen

Bardølasalen brukes til store forsamlinger enten det er til selskaper eller kurs og messer. Salen kan også deles i to like store deler. Totalt areal er 180 m2. Bardølasalen egner seg spesielt godt til utstillingslokale. Utmerket dagslys og godt ventilasjonsanlegg. Trådløst mikrofonanlegg, talerstol og internett-tilkoblingsmuligheter. Muligheter for eget podium. 

Bardølasalen er også et ypperlig lokale også for festmiddager og andre selskap.

Totalt Bardølasalen: 45 personer i U-bord. 130 personer i klasserom. 200 personer i kino.

Bardølasalen A: 30 personer i U- bord. 50 personer i klasserom. 70 personer i kino 

Bardølasalen B: 26 personer i U- bord. 40 personer i klasserom. 70 personer i kino