Gamlestugu

Gamlestugu, som den ble døpt da den kom til Bardøla på slutten av 1960-tallet, kommer opprinnelig fra gården Sagen i Kvisla og er oppført i 1793. På det meste har det bodd 4 generasjoner, og opptil 18 mennesker i dette bygget - noe som ikke var uvanlig før i tiden.

Blåfargen på veggene inne i stuen kommer fra avfallstoffer etter utvinning av jern og myrmalm. Jern og malm var lett tilgjengelig for folk i Hallingdal, og derfor finner man ofte igjen denne blåfargen i Hallingstuer av dette slaget. Det var også slik at denne spesielle blåfargen etter sigende skulle holde onde ånder og andre overnaturlige vesen unna. 

Dørene i slike gamle hus var som regel alltid lave - noe som kom av at folk mente det ville være vanskelig for både rovdyr og inntrengere å komme seg ubemerket inn i huset om dørene var mindre. Sengene i slike hus er også svært korte. Dette kommer av at folk ofte satt og sov og på den måten kunne våkne fortere i tillfelle noe skulle oppstå på natterstid. Den eneste varmekilden i gamle hallingstuer var ovnen. Peisen ble også brukt, men i hovedsak til matlaging. Det var alltid glør i ovn og peis, og de brukte skjelden papir til opptenning, da papir var skjelden vare og heller ble brukt til isolasjon. 

De senere årene har området hvor Gamlestugu ligger, fåttt navnet Hallingtunet. Hallingtunet består i dag av Gamlestugu, Storstugu, en låve, en stall og et staslig stabbur som opprinnelig kommer fra gården Anfinseth i Hovet. 


Gamlestugu er et populært og sjarmerende festlokale med plass til 18 gjester rundt ferdigdekket festbord.