Storstugu

Storstugu har etter sigende stått Sirsletta på gården Skar i Hemsedal, og gikk under navnet 'Stølen'. Da huset kom til Bardøla i 1980, ble bygningen omdøpt til 'Langhuset'. Dette navnet kom selvsagt på grunn av den lange formen huset har.

Storstugu ble oppført tidlig på 1700-tallet. På den tiden var det helt vanlig med jordgulv i husene, og talglys var den eneste lyskilden som fantes. Veggene var isolert med mose og reinlav og som oppvarming brukte de varmen fra buskapen i fjøset.

Da Storstugu ble flyttet til Bardøla var bygningen enda lengre enn den er i dag. Opprinnelig inneholdt Storstugu fjøs, oppholdsrom og et utstyrsrom. Stølsbygninger av denne typen var vanlig helt frem til slutten av andre verdenskrig. Tømmeret i Storstugu er av så hardt materiale at det ikke er brukt vanlig verktøy ved bygging og restaurering. Originalt finnes det ikke en eneste spiker i vegg- og takkonstruksjon, og de spikrene som finnes er i fra moderne tid.

Storstugu kan ta inntil 50 gjester